• info@somloquesembrem.org

QUI SOM I QUINA ÉS LA NOSTRA HISTÒRIAAquesta pàgina té la funció d’índex per accedir a la història de Som lo que Sembrem i per entendre qué som ara:

Què és Som lo que Sembrem? -Manifest de Bellpuig-

Breu història de Som lo que Sembrem.

Proposició de llei.

Debat a la totalitat al ple del parlament, 2 de juliol de 2009.

Manifest per una alimentació bona, justa i sense transgènics.

Denúncia dels informes d’assessorament al Parlament.

Estudis científics lliurats als parlamentaris.

Jornades Internacionals: arguments per una agricultura sense transgènics.

Adhesions i suports.

Material gràfic.

Des de Som lo que Sembrem hem tingut des del principi un objectiu transformador del model agrícola català. Vam començar amb un objectiu més concret que no pas menys ambiciós, portar al Parlament de Catalunya una proposició de llei per a declarar Catalunya lliure de transgènics.