• info@somloquesembrem.org

ILP Catalunya Lliure de Transgènics 2008L’objectiu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) era aconseguir aturar el cultiu i desenvolupament d’aliments transgènics en l’àmbit territorial català, així com garantir un etiquetatge exhaustiu dels productes que en contenen matèries primeres. També la investigació dels seus efectes:

La proposta de Llei que s’entrega al Parlament consta, doncs, de quatre línies:

    >> Declaració de Catalunya com a Zona Lliure de Transgènics.

    >> Prohibició immediata dels cultius transgènics.

    >> Etiquetatge clar dels aliments que en el seu procés de producció utilitzen transgènics i els que no.

    >> Moratòria al desenvolupament de transgènics a les nostres terres i investigació dels seus efectes.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un eina de participació política emparada en l’Estatut d’Autonomia i regulada en la Llei 1/2006. Permet que un grup de persones puguin proposar una llei al Parlament i que aquesta sigui sotmesa a votació en el Ple d’aquest organisme. Per aconseguir-ho, cal abans recollir i validar un mínim de 50.000 signatures mitjançant els procediments estipulats.

En els últims temps, la societat catalana ha expressat un crit gairebé unànime de desacord amb l’extensió dels aliments transgènics (organitzacions i persones de l´àmbit del consum, la producció, l’ecologisme o la cooperació internacional). Tot i això, durant més de 5 anys de reivindicacions, les úniques respostes de les Administracions han estat la política de fets consumats i la criminalització del moviment d’oposició. En altres paraules, s’han protegit els interessos del lobby biotecnològic per davant de la voluntat dels ciutadans en favor de la seguretat alimentària, el medi i l’agricultura pròpia del país.

Arribat a aquest punt, i amb el convenciment de gaudir d’un ampli recolzament social, una comissió de persones vinculades al moviment antitransgènic emprenem aquesta nova crida al poble català. Tot plegat ens fa més conscients que cal avançar en la participació directa en les matèries que ens afecten. Cal que com a ciutadans independents siguem capaços no només de formular de demandes sinó també d’articular les nostres opcions i defensar-les des de baix estant.