• info@somloquesembrem.org

Debat parlamentari 02/07/2009Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària
Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament.
Intervinent: Inglada Romero, Alexis
Entitat de l’intervinent: Plataforma Som lo que Sembrem

50227_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_01

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Ordenació del debat

Intervinent: M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual (President del Parlament)

Entitat de l’intervinent: Mesa del Parlament

De 10:11:26 a 10:12:25 – Durada: 0 m. 58 s.

50228_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_02

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Presentació

Intervinent: Inglada Romero, Alexis

Entitat de l’intervinent: Plataforma Som lo que Sembrem

De 10:12:25 a 10:24:34 – Durada: 12 m. 8 s.

50229_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_03

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Esmena a la totalitat, torn a favor

Intervinent: I. Sr. Juan Bertomeu i Bertomeu (Membre)

Entitat de l’intervinent: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

De 10:24:34 a 10:38:00 – Durada: 13 m. 26 s.

50230_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_04

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Esmena a la totalitat, torn a favor

Intervinent: H. Sra. Caterina Mieras i Barceló (Membre)

Entitat de l’intervinent: Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi

De 10:38:00 a 10:52:48 – Durada: 14 m. 48 s.

50231_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_05

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Esmena a la totalitat, torn a favor

Intervinent: H. Sr. Josep Grau i Seris (Membre)

Entitat de l’intervinent: Grup Parlamentari de Convergència i Unió

De 10:52:48 a 11:08:29 – Durada: 15 m. 40 s.

50232_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_06

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Posició del grup

Intervinent: I. Sr. Carmel Mòdol i Bresolí (Membre)

Entitat de l’intervinent: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

De 11:08:29 a 11:18:41 – Durada: 10 m. 11 s.

50233_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_07

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Posició del grup

Intervinent: I. Sr. Francesc Pané Sans (Membre)

Entitat de l’intervinent: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa

De 11:18:41 a 11:29:43 – Durada: 11 m. 2 s.

50234_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_08

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Posició del grup

Intervinent: I. Sr. Antonio Robles Almeida (Membre)

Entitat de l’intervinent: Grup Mixt

De 11:29:43 a 11:41:49 – Durada: 12 m. 6 s.

50235_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_09

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Crida a votació

Intervinent: M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual (President del Parlament)

Entitat de l’intervinent: Mesa del Parlament

De 11:41:49 a 11:42:38 – Durada: 0 m. 49 s.

50236_Proposici_de_llei_per_a_la_prohibici_del_cultiu_de_productes_10

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles modificats genèticament. Votació

Intervinent: M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual (President del Parlament)

Entitat de l’intervinent: Mesa del Parlament

De 11:42:38 a 11:44:11 – Durada: 1 m. 33 s.

50237_Ordenaci_del_debat_Benach_i_Pascual_Ernest_Mesa_del_Parlamen_11

Ple del Parlament. 02/07/2009 – sessió ordinària

Ordenació del debat. Incidència – públic

Intervinent: M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual (President del Parlament)

Entitat de l’intervinent: Mesa del Parlament

De 11:44:11 a 11:44:43 – Durada: 0 m. 32 s.