• info@somloquesembrem.org

Models de moció i instàncies municipals



Model de moció per al Ple Municipal

DOCUMENT



Instància municipal pel compliment de la normativa sobre tractaments en espais ramaders

DOCUMENT



Instància municipal pel compliment de la normativa sobre tractaments en entorns urbans, periurbans i vies públiques

 

DOCUMENT