• info@somloquesembrem.org

NormativaReal Decreto 1311/2012 de 14 de setembre sobre l’ús sostenible depesticides

DOCUMENTResolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15 de maig de 1984: regula l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en pastura.

DOCUMENTResum sobre tractaments en usos agraris (Departament d’Agricultura, març del 2015)

DOCUMENTResum sobre tractaments en usos no agraris (Departament d’Agricultura, març del 2015)
DOCUMENT