• info@somloquesembrem.org

Ramaderia i els herbicidesIMG_6142

RECOLLIDA DE DADES SOBRE INTOXICACIONS EN BESTIAR A CAUSA DE L’ÚS D’HERBICIDES

Els pastors ja sabem de l’elevada sensibilitat dels herbívors a alguns pesticides. No són casos aïllats els ramats que han patit alguna baixa o afectació a causa d’aquests productes, motiu pel qual, en la nostra pràctica diària, ens veiem obligats a evitar la pastura en zones perilloses pel nostre ramat i per nosaltres mateixos. Realment experimentem la difícil coexistència entre una agricultura amb tractaments fitosanitaris d’alta toxicitat i una ramaderia de pastura, qüestió ignorada per altres sectors de la societat. Tant les administracions públiques encarregades dels afers d’agricultura i de salut, com la indústria agroquímica i la major part de la comunitat científica, menystenen els efectes adversos dels productes químics d’ús massiu com ara els herbicides.

Qüestionats per la pròpia experiència, quan la tardor del 2012, set cabres del nostre ramat de recuperació de la Cabra Catalana van avortar després d’haver ingerit herba tractada amb glifosat (i altres supervivents encara pateixen problemes de creixement), i havent topat amb la poca informació escrita sobre els efectes dels pesticides en els animals de pastura, hem decidit dur a terme una experiència de recollida de casos.

Amb aquesta iniciativa volem recollir el màxim de casos de ramats que hagin patit alguna afectació per avaluar l’abast que les intoxicacions per productes químics tenen en els animals de pastura. Volem poder donar visibilitat a una problemàtica massa sovint silenciada i aconseguir una base suficientment sòlida per mostrar la necessitat de més estudis i de major profunditat que vetllin tant pels animals com per la viabilitat de l’ofici de pastor.

Amb aquesta finalitat us demanem, a tot aquell pastor i pastora (o ramader i ramadera) que vulgueu col·laborar amb aquesta iniciativa, que ens feu arribar la informació dels diferents casos d’intoxicacions o afectacions que hagi patit o pateixi el vostre ramat. En el full annex adjuntem una fixa per facilitar la recollida de dades que posteriorment, permetin treure’n alguna conclusió. Si no se sap o no es disposa de d’alguna de les informacions que es demanen, no passa res, contesteu únicament allò que sapigueu. Per qualsevol dubte o aportació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, així com per fer-nos arribar la fitxa.

Fitxa per a la recollida de dades.

Agraïm la vostra participació.

Salutacions

info@somloquesembrem.org

Telèfon: 973 441 522 (horari: 9-14h de dilluns a divendres)